DET VAR SÅ DET BÖRJADE

EN HISTORIEBESKRIVNING OM SOLBACKA LÄROVERK
FRÅN ÅR 1901 TILL DAGS DATO

1901 – 1910

Den indirekta anledningen till att Solbacka Lantläroverk i Stjärnhov kom till, var att dottern till tidningsmannen och redaktören Anders Elis Jeurling, grundare av Stockholms Tidningen, var inackorderad hos en vän till familjen, lärarinnan Louise Hansson. På nyåret 1898 besökte fröken Hansson Anders Jeurling på hans gård Jättna och nämnde då att han borde starta en egen skola för sina två pojkar. Tanken föll i god jord och redan nästa år satte man igång. Lämplig plats fann han inte långt från sin egen gård på en sluttning mot Kyrksjön, intill torpet Vester-Jättna, med magnifik utsikt över den sörmländska naturen. Den soldränkta sluttningen mot sjön fick namnet Solbacka. För de omedelbara behoven ansåg man att det räckte med två byggnader.

Dåvarande huvudbyggnaden på Jättna, nuvarande Klostret eller Sjukan, monterades ner, flyttades och anpassades för att bli mäss, kök och lärarbostäder och en skolbyggnad, nuvarande Olympen, med lärosalar och elevrum uppfördes. Torpet Vester-Jättna byggdes om och fick namnet Nain och blev färdigt som elevbostad 1903.

Sedan kom i snabb följd Vakten, sedermera Lillebo, Mässen, sedermera Reserven och Gymnastiken 1906. Som förebild för skolan och dess verksamhet valde Jeurling de klassiska engelska internatskolorna och Lundsberg som startat fyra år tidigare.

Den 17 augusti 1901 invigdes Solbacka och den 1:e september inleddes det första läsåret med ett 10-tal elever, men redan på sommaren hade man genomfört en sommarkurs med fem elever. Till invigningshögtiden hade en talrik och representativ samling gäster, både från Södermanland och från Stockholm mött upp. I ett anförande redogjorde redaktör Jeurling för skolans grundläggande principer, där han påpekade att friplatser skulle beredas för mindre bemedlade elever. Han lät även framskymta ett framtidsperspektiv med ett gymnasium som utbyggnad av Solbacka. Som vi alla vet blev han sannspådd i detta hänseende.

Anders Jeurling var det ihärdiga arbetet personifierad. Han var systematisk, oförtröttlig och detta gav till sist resultat. Trots sin praktiska läggning var han en romantiker, där naturen spelade en stor roll. Även för musik hade han ett levande intresse.

Vid starten hölls antalet elever lågt då han först ville pröva sina idéer och på så sätt finna rätt form för verksamheten. Skolan fick mer en prägel av storfamilj än av skola. Slog det väl ut, vore det lätt att utvidga den. Verksamheten organiserades som AB Lantläroverk med Louise Hansson som föreståndarinna i vilken befattning hon verkade till 1911, då hon frånträdde av hälsoskäl.

Skolan som till en början var treårig, växte och snart hade den blivit 5-årig och utökades 1907 med en realklass. 1908 anställdes Jean Berglund som lärare och därmed inleddes en ny epok i skolans historia. Efter Anders Jeurlings död 1906 ingick Jean Berglund äktenskap med den efterlevande Louise Jeurling (född Kuylenstierna) och därmed knöts han fastare till institutionen då hustrun kontrollerade 85% av aktierna i AB Lantläroverk.

Visste du att...
Det enligt WHO genomförs ca 100 miljoner samlag per dag.

Vad tycker du?
Vad tycker du om vår nya hemsida?

Fantastisk!
Bättre än den gamla
Sådär
Den var bättre förr
Vet ej
Från galleriet