1920 – 1930

Höstterminen 1923 lämnade rektor Berglund skolan. Louise Berglund fortsatte sitt arbete till 1928, två år efter det att Folke Goding utsetts till ny rektor. Efter Berglund utsågs Alfred Enlund till ny rektor. Han hade tillhört kollegiet sedan hösten 1915. Elev tillströmningen var ojämn och ekonomin periodvis dyster. Det stora hindret för skolans utveckling berodde delvis på att man saknade examensrätt. Eleverna fick resa till närmaste större stad och där tentera som privatister. Detta minskade naturligtvis skolans dragningskraft. Sedan läsåret 1919-1920 hade skolan stått under Skolöverstyrelsens inspektion och 1924 fick Solbacka den betydelsefulla rätten till realexamen, vilket avsevärt bidrog till den positiva utveckling som nu startade. I juni 1925 ägde Solbackas första realexamen rum där av sex elever godkändes tre vid skolan och en som privatist i Södertälje.

En internatskola som inte fick statligt understöd och som inte hade möjlighet att erbjuda pensionsberäkning eller ordna pension, hade naturligtvis stor omsättning inom kollegiet. På våren 1926 sökte sig både rektor Enlund och flera lärare till annan tjänst.

Hösten samma år tillträdde Folke Goding som ny rektor, tillsammans med 5 nya lärare, vilket inledde en ny period i skolans historia.

Utsikterna höll på att ljusna, raden av förlustår höll på att brytas och ett tecken på detta var att skolan 1927 inköpte personbil och år 1929 även lastbil. På idrottsprogrammet stod skyttet högt och en skytteförening, ansluten till Skytteförbundets Överstyrelse, bildades under läsåret 1927/1928.

En transaktion som betydde mycket för skolans utveckling genomfördes 1928, då Folke Goding löste in Louise Berglunds aktiepost, som motsvarade ca 85 % av bolagets kapital. På detta sätt lades såväl den styrande som den ekonomiska makten i händerna på en och samma person.

Påsken 1929 deltog Solbacka för första gången i skolungdomens allmänna fjällfärd och detta blev under ett antal år en årligen återkommande händelse.

Under sin 33-åriga tid som rektor och verkställande direktör, byggde Folke Goding upp och förvaltade en mönsteranläggning.

Visste du att...
En guldklimp stor som en tändsticksask kan plattas ut till en yta motsvarande storleken på en tennisbana.

Vad tycker du?
Vad tycker du om vår nya hemsida?

Fantastisk!
Bättre än den gamla
Sådär
Den var bättre förr
Vet ej
Från galleriet

dagen efterfest på Sundsta