Solbackatidningen ges ut för alla Solbackas eldsjälar av Föreningen Solbackapojkarna

Postgiro: 13 09 19 - 4

Redaktör: Lennart Jarnhammar

Tidningens adress: c/o Lennart Jarnhammar,
Grubbensringen 7, 112 69 Stockhom

Mobil 0706-57 48 06,
e-post: lennart@jarnhammar.se

Tidningens avsändare:
Tomas Stenberg,
Björkslingan 30, 611 73 Vrena

Solbackatidningen har regelbundet kommit ut sedan 1942 med två nummer per år - vår och höstnummer - ända fram till Solbacka internatläroverks nedläggning 1972. Efter det att skolan upphört som internatskola har tidningen getts ut med ett nummer per år, ibland med dubbelnummer vartannat år.

Men starten för tidningen skedde egentligen ännu tidigare, nämligen redan på 1920-talet, då man grundade en tidning på Solbacka som hette Solbackakillen och som kostade 5 öre. Tidningen gick dock efter en tid omkull på grund av tidningsspringpojkens lön som uppgick till 75 öre vid varje distributionstillfälle!

I Föreningen Solbackapojkarnas stadgar finns inskrivet att, "för
fullföljande av föreningens ändamål skall föreningen låta utgiva ett medlemsblad Solbackatidningen som kan tillhandahållas envar medlem eller annan för föreningens syften intresserad".

Målsättningen idag är att ge ut ett nummer per år.

Redaktionen består idag av en redaktör som till sin hjälp och som stöd har Föreningen Solbackapojkarnas styrelse.

Solbackatidningens överlevnad beror på bidrag, såväl ekonomiska som litterära och vi uppmanar medlemmarna att titta efter i såväl plånböcker som i foto- och minnesarkiv om där inte finns något som skulle kunna komma tidningen tillgodo. Tack på förhand för Ditt bidrag!

I vårt arkiv har vi försökt att spara överexemplar av alla årgångar. De som är intresserade av något enstaka exemplar anmodas kontakta tidningens redaktör så skall vi göra vårt bästa att expediera i mån av tillgång.

Solbackatidningen distribueras gratis till samtliga medlemmar.


Visste du att...
Skottland har högst antal hjärtsjuka personer i världen. 25% äter aldrig grönsaker, 33% äter aldrig färsk frukt.

Vad tycker du?
Vad tycker du om vår nya hemsida?

Fantastisk!
Bättre än den gamla
Sådär
Den var bättre förr
Vet ej
Från galleriet